telefoon

038 - 421 61 91

fax

038 - 422 23 71

e-mail

info@roza-advocaten.nl

adres

Zwartewaterallee 48
8031 DX Zwolle

postadres

Postbus 1092
8001 BB Zwolle

WAV - tewerkstellingsvergunning

Om te kunnen werken is voor een vreemdeling een tewerkstellingsvergunning nodig. Wij begeleiden de aanvraag en verkrijging van een tewerkstellingsvergunning. Het ontbreken van een tewerkstellingsvergunning of het tewerkstellen van een vreemdeling die niet mag werken levert een aanzienlijke  boete op voor de werkgever. In die zaken bieden wij passende begeleiding en bijstand.