telefoon

038 - 421 61 91

fax

038 - 422 23 71

e-mail

info@roza-advocaten.nl

adres

Zwartewaterallee 48
8031 DX Zwolle

postadres

Postbus 1092
8001 BB Zwolle

Sociaal zekerheidsrecht

Onder sociaal zekerheidsrecht valt alles wat te maken heeft met de  algemene ouderdomswet (AOW), de algemene wet Bijzondere  ziektekosten (AWBZ),  algemene  nabestaandenwet (Anw), de  algemene kinderbijslagwet (AKW), de algemene weduwen- en wezenverzekering (AWW), de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de opvolger van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de  Werkloosheidswet (WW) en de  Ziektewet (ZW).

U kunt dan denken aan:

  • U bent arbeidsongeschikt maar de uitkeringsinstantie vindt van niet
  • U wilt een uitkering WW maar u krijgt die uitkering niet of hij is te laag
  • U woont samen en wordt op uw uitkering gekort of moet terug betalen (b.v. AOW)
  • U krijgt geen kinderbijslag hoewel u daar recht op hebt

Wij kunnen u in al dat soort procedures terzijde staan.