telefoon

038 - 421 61 91

fax

038 - 422 23 71

e-mail

info@roza-advocaten.nl

adres

Jufferenwal 30
8011 LE Zwolle

postadres

Postbus 1092
8001 BB Zwolle

Bopz

Wordt u opgenomen met een rechterlijke machtiging dan wel met een inbewaringstelling dan heeft u recht op een advocaat.  U wordt dan namelijk tegen uw wil opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.  Ook als u reeds verblijft in een psychiatrisch ziekenhuis kan het zo zijn dat u recht heeft op bijstand van een advocaat. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u van mening bent dat opname in een psychiatrisch ziekenhuis niet langer nodig is terwijl de behandelaar weigert de rechtelijke  machtiging op te heffen. In dat geval kunt u een verzoek voorleggen aan de rechtbank tot opheffing van de rechtelijke machtiging.