telefoon

038 - 421 61 91

fax

038 - 422 23 71

e-mail

info@roza-advocaten.nl

adres

Zwartewaterallee 48
8031 DX Zwolle

postadres

Postbus 1092
8001 BB Zwolle

Asiel- en vreemdelingenrecht

Als u als niet Nederlander naar Nederland wilt komen moet u veelal aan strenge voorwaarden voldoen. De Nederlandse overheid heeft strenge regels opgesteld en wil de migratie zoveel mogelijk beperken. Redenen om naar Nederland te willen komen zijn bijvoorbeeld werk of hereniging met uw gezin. Wij kunnen u daarbij helpen en begeleiden. Als u later problemen hebt gekregen met uw verblijfsvergunning kunnen wij hulp bieden. Wij bieden bijvoorbeeld hulp bij:

  • Begeleiden aanvraag verblijfsvergunning of toeristenvisum
  • Bezwaar weigering machtiging voorlopig verblijf (visum) of verblijfsvergunning
  • Bezwaar intrekking verblijfsvergunning
  • Bezwaar weigering verlenging of voortgezet verblijf
  • Beroep op rechtbank en hoger beroep Raad van State
  • Enzovoort 

Soms komen mensen naar Nederland omdat zij in hun land vervolgd worden. Ook in die procedure kunnen wij begeleiding bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • Aanvraag en begeleiding asiel
  • Herhaalde aanvraag asiel
  • Zienswijze
  • Beroep op rechtbank en hoger beroep Raad van State