telefoon

038 - 421 61 91

fax

038 - 422 23 71

e-mail

info@roza-advocaten.nl

adres

Zwartewaterallee 48
8031 DX Zwolle

postadres

Postbus 1092
8001 BB Zwolle

Disclaimer

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Roza Advocaten B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website. Roza Advocaten B.V. staat niet in voor de betrouwbaarheid van het verzenden van informatie aan haar via internet, e-mail of via onze website. Roza Advocaten B.V. kan niet garanderen dat haar op voormelde wijze toegezonden informatie haar vertrouwelijk en ongeschonden bereikt.

De privacy van de bezoekers aan onze website wordt door ons gerespecteerd. Ook zal daarmee vertrouwelijk worden omgegaan door onze terzake betrokken medewerkers en derden die verantwoordelijk zijn voor onze gegevensopslag. Veiligheidsprocedures om de privacy te beschermen zijn onderdeel van onze dienstverlening.